รายละเอียดสำหรับผู้สมัคร (ผู้ที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น)

ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่วีซ่านักเรียน คุณสามารถเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นได้สูงสุดเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โปรดดูรายละเอียดต่อไปนี้

≪หลักสูตรและภาคเรียน≫

หลักสูตร 2 ปี เมษายน・ตุลาคม
หลักสูตร 1 ปี 9 เดือน กรกฎาคม・มรกาคม
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ตุลาคม・เมษายน
หลักสูตร 1 ปี 3 เดือน มกราคม・กรกฎาคม
หลักสูตร 1 ปี เมษายน・ตุลาคม

≪คลาสเรียน≫

Level 1 – 9 แต่ละ Level ใช้เวลา 3 เดือน

※รายละเอียดของระดับคลาสเรียน โปรดดูที่ 「หลักสูตร」

≪ชั่วโมงเรียน≫

ช่วงเช้า 9:00 – 12:40
ช่วงบ่าย 13:10 – 16:50

※ชั่วโมงเรียนจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนั้นขึ้นอยู่กับคลาสเรียนของผู้สมัคร

≪คุณสมบัติในการสมัคร≫

  1. จบการศึกษาระดับมัธยมหรือเทียบเท่าซึ่งผ่านการเห็นชอบจาก I.C.NAGOYA
  2. คำอธิบายวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างชัดเจน
  3. เอกสารรับรองด้านการเงินของผู้สมัครที่ต้องเพียงพอในการใช้ดำรงชีวิตในประเทศญี่ปุ่นระหว่างศึกษาที่ I.C.NAGOYA

≪ค่าใช้จ่าย≫

ค่าดำเนินการ 10,000 เยน (จ่ายครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าแรกเข้า 60,000 เยน (จ่ายครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเล่าเรียน 340,000 เยน (สำหรับ 6 เดือน)
ค่าอุปกรณ์และบำรุงการศึกษา 13,000 เยน (สำหรับ 6 เดือน)

※รายละเอียดค่าหนังสือเรียนและอื่นๆ โปรดติดต่อเรา

≪ช่วงเปิดรับสมัคร≫

ภาคเรียน เปิดรับสมัคร
เมษายน ต้นเดือนมกราคม – 20 มีนาคม
กรกฎาคม ต้นเดือนเมษายน – 20 มิถุนายน
ตุลาคม ต้นเดือนกรกฎาคม – 20 กันยายน
มกราคม ต้นเดือนตุลาคม – 20 ธันวาคม

≪ขั้นตอนการรับสมัคร≫

  1. กรอกแบบสอบถามและส่งให้ I.C.NAGOYA
  2. โรงเรียนจะส่ง “ใบสมัคร” หลังจากตรวจสอบแล้ว
  3. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบต่างๆ พร้อมทั้งจ่ายค่าดำเนินการ
  4. ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร
  5. จ่ายค่าเล่าเรียน และ เข้าเรียน

โหลดข้อความค้นหาที่นี่(Word)

To download the Questionnaire click HERE (Word)