การฝึกอบรรบที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐและท้องถิ่น

หลักสูตรการเรียนสำหรับพนักงาน, ผู้ฝึกงานต่างชาติ ขั้นตอนการเรียนการสอนจะปรับให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ เช่น การสนทนาในชีวิตประจำวัน การสื่อสารในที่ทำงาน การปรับตัวให้เข้ากับสังคมญี่ปุ่น การพัฒนาบุคลากรในระดับสากลเป็นต้น ในส่วนของภาษาญี่ปุ่น, วิถีชีวิตและวัฒนธรรมสำหรับบุคคลติดตามและบุคคลในครอบครัวโปรดติดต่อปรึกษาเพิ่มเติม

<เริ่มเรียน>

แล้วแต่ความต้องการ

<ตารางเรียน>

วันธรรมดา 9:00 – 21:00 โปรดติดต่อเราเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสม
ระหว่าง 9:40-16:00 โปรดติดต่อเราเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสม

<ค่าใช้จ่าย>

ค่าแรกเข้า 10,000 เยน (ยังไม่รวมค่าภาษีบริโภค)
ค่าเล่าเรียน
(สำหรับ 1 ชั่วโมง)
สำหรับนักเรียน 1 คน 5,100 เยน  2 คน 6,700 เยน  3 คน 8,500 เยน  4 คน 10,700 เยน (ยังไม่รวมค่าภาษีบริโภค)
ค่าหนังสือ ราคาตามจริง

【ขึ้นตอนการฝึกอบรบ】

  1. ปรึกษาหารือ และประเมินค่าใช้จ่าย
  2. วัดระดับและวางหลักสูตร
  3. ทำสัญญา
  4. เริ่มการฝึกอบรบ
  5. ส่งรายงาน

※รายละเอียดเพิ่มเติ่มโปรดติดต่อเรา