รายละเอียดสำหรับผู้สมัคร (หลักสูตรระยะสั้น)

ผู้ที่ต้องการเข้าเรียนด้วยวีซ่านักเรียน คุณสามารถเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นได้สูงสุดเป็นระยะเวลา 3 เดือน โปรดดูรายละเอียดต่อไปนี้

≪หลักสูตรและภาคเรียน≫

เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม

≪คลาสเรียน≫

Level 1 – 9 แต่ละ Level ใช้เวลา 3 เดือน

※รายละเอียดของระดับคลาสเรียน โปรดดูที่ 「หลักสูตร」

≪ระยะเวลาของหลักสูตร≫

3 เดือน ※สามารถเลือกเรียนน้อยกว่า 3 เดือนได้

≪ชั่วโมงเรียน≫

ช่วงเช้า 9:00 – 12:40
ช่วงบ่าย 13:10 – 16:50

※ชั่วโมงเรียนจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนั้นขึ้นอยู่กับคลาสเรียนของผู้สมัคร

≪คุณสมบัติในการสมัคร≫

  1. จบการศึกษาระดับมัธยมหรือเทียบเท่าซึ่งผ่านการเห็นชอบจาก I.C.NAGOYA
  2. คำอธิบายวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างชัดเจน

≪ค่าใช้จ่าย≫

ค่าแรกเข้า 30,000 เยน
ค่าเล่าเรียน 170,000 เยน (สำหรับ 3 เดือน)
ค่าอุปกรณ์และบำรุงการศึกษา 6,500 เยน (สำหรับ 3 เดือน)

※รายละเอียดค่าหนังสือเรียนและอื่นๆ โปรดติดต่อเรา

≪วันสิ้นสุดการรับสมัคร≫

หลักสูตรเดือนเมาษยน สิ้นสุดต้นเดือนมีนาคม
หลักสูตรเดือนกรกฎาคม สิ้นสุดปลายเดือนพฤษภาคม
หลักสูตรเดือนตุลาคม สิ้นสุดต้นเดือนกันยายน
หลักสูตรเดือนมกราคม สิ้นสุดปลายเดือนพฤษจิกายน

≪ขั้นตอนการรับสมัคร≫

  1. กรอกแบบสอบถามและส่งให้ I.C.NAGOYA
  2. โรงเรียนจะส่ง “ใบสมัคร” หลังจากตรวจสอบแล้ว
  3. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบต่างๆ ให้ I.C.NAGOYA
  4. ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร
  5. จ่ายค่าเล่าเรียน จากนั้นจะได้รับใบ COE
  6. ยื่นขอวีซ่าระยะสั้น
  7. เดินทางมาที่ญี่ปุ่น และ เข้าเรียน

โหลดข้อความค้นหาที่นี่(Word)

To download the Questionnaire click HERE (Word)