รายละเอียดสำหรับผู้สมัคร (หลักสูตรระยะยาว)

ผู้ที่ต้องการเข้าเรียนด้วยวีซ่านักเรียน คุณสามารถเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นได้สูงสุดเป็นระยะเวลา 2 ปี โปรดดูรายละเอียดต่อไปนี้

≪หลักสูตรและภาคเรียน≫

หลักสูตร 2 ปี เมษายน・ตุลาคม
หลักสูตร 1 ปี 9 เดือน กรกฎาคม・มรกาคม
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ตุลาคม・เมษายน
หลักสูตร 1 ปี 3 เดือน มกราคม・กรกฎาคม
หลักสูตร 1 ปี เมษายน・ตุลาคม

≪คลาสเรียน≫

Level 1 – 9 แต่ละ Level ใช้เวลา 3 เดือน

※รายละเอียดของระดับคลาสเรียน โปรดดูที่ 「หลักสูตร」

≪ชั่วโมงเรียน≫

1ช่วงเช้า 9:00 – 12:40
ช่วงบ่าย 13:10 – 16:50

※ชั่วโมงเรียนจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนั้นขึ้นอยู่กับคลาสเรียนของผู้สมัคร

≪คุณสมบัติในการสมัคร≫

 1. จบการศึกษาระดับมัธยมหรือเทียบเท่าซึ่งผ่านการเห็นชอบจาก I.C.NAGOYA
 2. คำอธิบายวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างชัดเจน
 3. เอกสารรับรองด้านการเงินของผู้สมัครที่ต้องเพียงพอในการใช้ดำรงชีวิตในประเทศญี่ปุ่นระหว่างศึกษาที่ I.C.NAGOYA

≪ค่าใช้จ่าย≫

ค่าดำเนินการ 20,000 เยน (จ่ายครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าแรกเข้า 60,000 เยน (จ่ายครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเล่าเรียน 680,000 เยน (สำหรับ 1 ปี)
ค่าอุปกรณ์และบำรุงการศึกษา 26,000 เยน (สำหรับ 1 ปี)

※รายละเอียดค่าหนังสือเรียนและอื่นๆ โปรดติดต่อเรา

≪ช่วงเปิดรับสมัคร≫

ภาคเรียน เปิดรับสมัคร
เมษายน กลางเดือนกันยายน – กลางเดือนพฤศจิกายน
กรกฎาคม ปลายเดือนมกราคม – ปลายเดือนมีนาคม
ตุลาคม กลางเดือนมีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม
มกราคม ปลายเดือนกรกฎาคม – ปลายเดือนกันยายน

≪ขั้นตอนการรับสมัคร≫

 1. กรอกแบบสอบถามและส่งให้ I.C.NAGOYA
 2. โรงเรียนจะส่ง “ใบสมัคร” หลังจากตรวจสอบเอกสารแล้ว
 3. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบต่างๆ พร้อมทั้งจ่ายค่าดำเนินการ
 4. โรงเรียนและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร
 5. ออกใบรับรอง Certificate of Eligibility (COE)
 6. จ่ายค่าเล่าเรียน จากนั้นรอรับใบ COE
 7. ยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่น หรือสำนักงานที่กำหนด
 8. ออกวีซ่า
 9. เดินทางมาที่ญี่ปุ่น และเข้าเรียน

โหลดข้อความค้นหาที่นี่(Word_English)

โหลดแบบสอบถามที่นี่(Word_Japanese)