อุปกรณ์ต่างๆ

ห้องเรียน 10 ห้อง

DSC_0781-2

DSC_0765-2

DSC_0805-2

โสตทัศนอุปกรณ์(DVD・TV・เครื่องเล่นวิดีโอ)

DSC_0897-2

DSC_0914-2

DSC_0934-2

WiFi

wifi

ตู้จำหน่ายแบบหยอดเหรียญอัตโนมัติ

DSC_0859-2

พื้นที่อ่านหนังสือ

DSC_0846-2DSC_0849-2

 

 

 

 

 

 

หนังสือและอุปกรณ์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

DSC_0842-2DSC_0941-2