หลักสูตรอื่นๆ

I.C.NAGOYA มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับคลาสเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยเช่นกัน

<<หลักสูตรฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่น>>

หลักสูตรพื้นฐานในการเรียนรู้สื่อสารในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆ

☞เหมาะสำหรับ・・・
・ผู้ที่มีปัญหาในการอ่านเอกสารประกอบการเรียนหรือเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ และไม่รู้ว่าจะสื่อสารกับคนในระแวกบ้านอย่างไร
・ผู้ที่อยากรู้ว่าบนบรรจุภัณฑ์สินค้านั้นเขียนคำอธิบายไว้อย่างไร และอยากเรียนรู้คันจิที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ระดับ พื้นฐาน
เริ่มเรียน ต้องมีนักเรียนอย่างน้อย 4 คน
ตารางเรียน อาทิตย์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง(ทั้งหมด 14 ครั้ง)
ค่าเล่าเรียน
ค่าแรกเข้า 10,000 เยน (ยังไม่รวมค่าภาษีบริโภค)
ค่าเล่าเรียน 38,000 เยน (ยังไม่รวมค่าภาษีบริโภค)
ค่าแบบเรียน ราคาตามจริง

<<หลักสูตรฝึกความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)>>

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนเตรียมตัวเพื่อสอบ สำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่จะจัดในเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคมของทุกปี

สำหรับระดับ ริ่มเรียน
เริ่มเรียน ต้องมีนักเรียนอย่างน้อย 3 คน สำหรับแต่ละระดับทั้ง N1 และ N2
ตารางเรียน อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 90นาที(ทั้งหมด 8 ครั้ง)
ค่าเล่าเรียน
ค่าแรกเข้า 10,000 เยน (ยังไม่รวมค่าภาษีบริโภค)
ค่าเล่าเรียน 20,000 เยน(รวมค่าตำราเรียน・ยังไม่รวมค่าภาษีบริโภค)

<<คลาสเรียนแบบตัวต่อตัว>>

นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนแบบที่ต้องการได้