Trang thiết bị

Phòng học (10phòng)

DSC_0781-2

DSC_0765-2

DSC_0805-2

Thiết bị nghe nhìn (DVD-TV-Video)

DSC_0897-2

DSC_0914-2

DSC_0934-2

Wifi

wifi

Máy bán thức uống tự động

DSC_0859-2

Khu vực tự học

DSC_0846-2DSC_0849-2

 

 

 

 

 

 

Sách và các tài liệu tự học

DSC_0842-2DSC_0941-2