HƯớng dẫn cho các ứng viên (Khóa học ngắn hạn)

Những ứng viên có visa ngắn hạn muốn tham dự khóa học vui lòng theo dõi thông tin dưới đây.
Ứng viên có thể tham gia Khóa Học Tiếng Nhật Tổng Hợp của nhà trường trong vòng 3 tháng

≪Kỳ nhập học≫

Tháng 4, tháng 7, tháng 10 và tháng 1

≪Các cấp độ lớp≫

Lớp 1~ 9 Mỗi cấp độ lớp kéo dài 3 tháng

※Để biết thêm chi tiết vui lòng xem tại thông tin về khóa học

≪Thời gian của khóa học≫

3 tháng ※Bạn cũng có thể học ít hơn 3 tháng

≪Giờ học≫

Lớp buổi sáng 9:00~12:40
Lớp buổi chiều 13:10~16:50

※Sinh viên sẽ được sắp xếp vào lớp buổi sáng hay buổi chiều tùy theo trình độ của từng cá nhân.

≪Các yêu cầu khi đăng ký nhập học≫

  1. Hoàn thành 12 năm giáo dục phổ thông hoặc có trình độ tương đương do I.C.NAGOYA phê duyệt
  2. Có mục đích cụ thể trong việc học tiếng Nhật

≪Chi phí≫

Phí nhập học 30.000 Yên Nhật
Học phí 170.000 Yên Nhật cho 3 tháng
Phí trang thiết bị và bảo dưỡng 6.500 Yên Nhật cho 3 tháng

※Thông tin về sách giáo khoa và các loại phí khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

≪Thời hạn nộp hồ sơ≫

Khóa tháng 4 ~ Đầu tháng 3
Khóa tháng 7 ~ Cuối tháng 5
Khóa tháng 10 ~ Đầu tháng 9
Khóa tháng 1 ~ Cuối tháng 11

≪Quy trình nộp hồ sơ≫

  1. Hoàn thành bảng “câu hỏi” và gửi đến I.C.NAGOYA
  2. Sau khi kiểm tra nhà trường sẽ gửi cho ứng viên hồ sơ đăng ký nhập học
  3. Nộp những tài liệu được yêu cầu của bộ hồ sơ
  4. Quá trình Xét duyệt hồ sơ
  5. Đóng tiền học phí và nhận “Giấy báo nhập học” từ I.C.NAGOYA
  6. Nộp đơn xin visa ngắn hạn
  7. Đến Nhật Bản và nhập học tại I.C.NAGOYA

Tải bảng câu hỏi vui lòng nhấp chuột vào ĐÂY(Word)

To download the Questionnaire click HERE (Word)