Hướng dẫn dành cho các ứng viên (Người nước ngoài hiện cư trú tại Nhật)

Những ứng viên hiện đang sinh sống tại Nhật và có visa không phải là visa du học, vui lòng theo dõi các thông dưới đây.
Ứng viên có thể tham gia Khóa Học Tiếng Nhật Tổng Hợp từ 6 tháng.

≪Thời gian và thời điểm nhập học≫

Khóa 2 năm Tháng 4 ・ Tháng 10
Khóa 1 năm 9 tháng Tháng 7 ・ Tháng 1
Khóa 1 năm 6 tháng Tháng 10 ・ Tháng 4
Khóa 1 năm 3 tháng Tháng 1 ・ tháng 7
Khóa 1 năm Tháng 4 ・ tháng 10

≪Các cấp độ lớp≫

Lớp 1~ 9 Mỗi cấp độ lớp kéo dài 3 tháng

※Để biết thêm chi tiết vui lòng xem tại thông tin về khóa học

≪Giờ học≫

Lớp buổi sáng 9:00~12:40
Lớp buổi chiều 13:10~16:50

※Sinh viên sẽ được sắp xếp vào lớp buổi sáng hay buổi chiều tùy theo trình độ của từng cá nhân.

≪Các yêu cầu khi đăng ký nhập học≫

  1. Hoàn thành 12 năm giáo dục phổ thông hoặc có trình độ tương đương do I.C.NAGOYA phê duyệt
  2. Có mục đích cụ thể trong việc học tiếng Nhật
  3. Chứng minh được khả năng tài chính có thể chi trả tất cả các khoảng chi phí (bao gồm cả học phí) trong suốt thời gian ứng viên học tập tại I.C.NAGOYA

≪Chi phí≫

Phí tuyển khảo 10.000 Yên Nhật (Chỉ cho lần đầu tiên)
Phí nhập học 60.000 Yên Nhật (Chỉ cho lần đầu tiên)
Học phí 340.000 Yên Nhật (6 tháng)
Phí trang thiết bị và bảo dưỡng 13.000 Yên Nhật (6 tháng)

※Thông tin về sách giáo khoa và các loại phí khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

≪Thời hạn nộp hồ sơ≫

Tháng nhập học Thời hạn nộp hồ sơ
Tháng 4 Đầu tháng 1 ~ 20 tháng 3
Tháng 7 Đầu tháng 4 ~ 20 tháng 6
Tháng 10 Đầu tháng 7 ~ 20 tháng 9
Tháng 1 Đầu tháng 10 ~ 20 tháng 12

≪Quy trình nộp hồ sơ≫

  1. Hoàn thành bảng “câu hỏi” và gửi đến I.C.NAGOYA
  2. Sau khi kiểm tra nhà trường sẽ gửi cho ứng viên hồ sơ đăng ký nhập học
  3. Nộp những tài liệu được yêu cầu của bộ hồ sơ và đóng phí tuyển khảo
  4. Quá trình xét duyệt hồ sơ
  5. Đóng tiền học phí và nhập học I.C.NAGOYA

Tải bảng câu hỏi vui lòng nhấp chuột vào ĐÂY(Word)

To download the Questionnaire click HERE (Word)