Đào tạo cho chính phủ và các doanh nghiệp

Đây là một khóa học dành cho các lao động nước ngoài, học viên và những người nước ngoài. Chúng tôi chuẩn bị các chương trình tùy thuộc vào mục đích học tập điển hình như hội thoại hàng ngày, giao tiếp tại nơi làm việc, hòa nhập với xã hội Nhật Bản và phát triển tài nguyên toàn cầu. Đối với chương trình tiếng Nhật Bản và cuộc sống / văn hóa học tập cho một thành viên gia đình của bạn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

<Các lớp học>

Chúng tôi có thể mở lớp bất cứ lúc nào tùy theo yêu cầu

<Thời gian>

Ngày thường 9:00-21:00 vui lòng liên hệ
Thứ 7 9:40-16:00 vui lòng liên hệ

<Chi phí>

Phí nhập học 10.000 Yên Nhật (Giá chưa gồm thuế tiêu thụ)
Học phí(Mỗi giờ) 1 học viên:5.100 Yên Nhật、2 học viên:6.700 Yên Nhật、3 học viên:8.500 Yên Nhật、4 học viên:10.700 Yên Nhật (Giá chưa gồm thuế tiêu thụ)
Phí tài liệu Tùy theo thực tế từng trình độ của học viên

【Quy trình đào tạo】

  1. Tư vấn và chi phí sơ bộ
  2. Kiểm tra trình độ và xây dựng chương trình
  3. Ký kết hợp đồng
  4. Đào tạo
  5. Báo cáo quá trình

※Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết