เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา

voice 日本語English簡体中文繁体中文한국어ไทยTiếng ViệtIndonesiaEspañol

ผลงานความสำเร็จด้านการศึกษา

  • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ
  • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติระดับมัธยม และคอสวัฒนธรรม
  • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกงานในจังหวัด Aichi, Gifu และ Mie
  • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานฝึกงาน
  • การฝึกอบรบภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจสำหรับพนักงานต่างชาติในญี่ปุ่น
  • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติก่อนการรับเข้าบรรจุ
  • โปรแกรมฝึกอบรบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับนักเรียนต่างชาติในเอเชีย (กระทรวงพาณิชย์ของญี่ปุ่น)
  • ส่งครูสอนภาษาญี่ปุ่นไปยังโรงเรียนต่างๆในบราซิล
  • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับพยาบาลของสถานสงเคราะห์ Hibi-EPA (กระทรวงพาณิชย์ของญี่ปุ่น)

ประวัติ

ตุลาคม 2525 เปิดโรงเรียน Sony Language Laboratory NAGOYA
เมษายน 2526 เริ่มการเรียนการสอนคอสภาษาญี่ปุ่น
เมษายน 2529 เปิดหลักสูตร Full-time Japanese Course สำหรับนักเรียนต่างชาติ (เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแห่งแรกในเขต Chubu ของญี่ปุ่น)
เมษายน 2540 โรงเรียนบริหารงานในชื่อ N.I.S. Co. Ltd. ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น I.C.NAGOYA ด้วยแนวคิด “เราสร้างคนให้สามารถคิดและปฏิบัติอย่างสากล”
ตุลาคม 2543 จากหลักสูตร Full-time Japanese General Course ได้เปลี่ยนเป็นระบบ 2 คาบเรียน เพื่อให้ระบบการรับนักเรียนจากต่างประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Japanese course to enter to a higher education school
ตุลาคม 2555 เพื่อตอบรับกับความต้องการของนักเรียน หลักสูตร Japanese course to enter to a higher education school ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Japanese Language comprehensive course (หรือหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ)

I.C.NAGOYA เชื่อว่าการศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่แท้จริงนั้นควรสอนการคิดและคุณค่าที่ซ้อน อยู่ในคำศัพท์ต่างๆ ไปจนถึงการให้คุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เราให้ความสำคัญกับบุคลิกลักษณะของนักเรียนแต่ละคน และเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการบรรลุเป้าของของพวกเขา