Giới thiệu về nhà trường

voice 日本語English簡体中文繁体中文한국어ไทยTiếng ViệtIndonesiaEspañol

Những thành tựu giáo dục đạt được

  • Khóa học tiếng Nhật dành cho các sinh viên quốc tế
  • Khóa học tiếng Nhật dành cho các học sinh phổ thông từ nước ngoài ・Khóa học văn hóa Nhật Bản
  • Khóa học tiếng Nhật cho các tu nghiệp sinh tại tỉnh Aichi / Gifu / Mie
  • Khóa học tiếng Nhật cho các học viên của công ty
  • Khóa học tiếng Nhật thương mại cho người nước ngoài của công ty
  • hóa học tiếng Nhật cho người nước ngoài trước khi được tuyển dụng
  • Chương trình thực tập khu vực cho các sinh viên nước ngoài từ các nước châu Á nhằm phát triển sự nghiệp (Bộ Kinh tế Nhật Bản)
  • Gửi giáo viên tiếng Nhật đến các trường ở Brazil
  • (Japanese Ministry of Economy) Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp ủy quyền

Lịch sử

10 – 1982 Khánh thành trường Sony Language Laboratory Nagoya
4 – 1983 Khai giảng khóa học tiếng Nhật
4 – 1986 Khai giảng Khóa học tiếng Nhật toàn thời gian cho người nước ngoài (Trường Nhật Ngữ đầu tiên tại Chubu, khu vực miền trung Nhật Bản)
4 – 1996 Nhà trường kết hợp chuyển giao với công ty TNHH N.I.S và đổi tên thành I.C.NAGOYA dựa trên khẩu hiệu 『 Chúng tôi đào tạo những con người có thể suy nghĩ và hành động với một tầm nhìn quốc tế 』.
10 – 1999 Từ [khóa học tiếng Nhật toàn thời gian] đổi thành hệ thống 2 lớp học và tăng cường đón nhận sinh viên nước ngoài, đổi tên khóa học thành [Khóa học tiếng Nhật để nhập học những trường đào tạo cao hơn]
10 – 2012 Dựa trên nhu cầu ngày càng mở rộng của học viên, chúng tôi đổi từ [Khóa học tiếng Nhật để nhập học những trường đào tạo cao hơn] thành [Khóa học tiếng Nhật tổng hợp]

I.C.NAGOYA tin rằng việc đào tạo tiếng Nhật phải bao gồm cả cách suy nghĩ và thấu hiểu những giá trị đằng sau những lời nói và chữ viết thông qua mối quan hệ với những yếu tố khác. Chúng tôi ghi nhận những cá tính và cung cấp môi trường thích hợp để bạn được mục tiêu của mình.